çeviri

Tercüme Bürosu

Posted at 30/07/2011 | By : | Categories : çeviri | 0 Comment

Tercüme bürosunda sadece tercüme yapmak yeterli değildir. Önemli olan tercümeyi yeterli bilgi beceri ve deneyime sahip tercümanlarla yapmaktır.

Profesyonel bir tercüme bürosunun imajı müşterilerine en kaliteli ve en ekonomik hizmeti sunan bir tercüme bürosu olmalıdır.

Böyle bir imaja sahip olarak çalışma ve hizmetlerimiz gizlilik ilkelerine uygun olarak bilgi ve belge paylaşımı yapılmadan hizmet sunulmaktadır.

Tercüme hizmetlerimiz müşterilerimize söz verilen tarih ve saatte teslim edilmektedir. Tercüme bürosunda, konusunda uzman deneyimli tercümanlar tarafından ticari, teknik, hukuki, edebi, akademik, makale, dergi kitap, tıbbi içerikli tüm evrakların tercümesi yapılmaktadır.

Tercüme bürosunda, noter yeminli tercümanlar tarafından evlilik cüzdanı, ehliyet, faaliyet belgesi, ikametgah, imza sirküleri, kararlar, kontratlar, mahkeme kararı, nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan sureti, pasaport, ruhsat, sözleşmeler, sertifikalar, sabıka kaydı, sicil gazetesi, tapu evrakları, transkript, tescil belgeleri, tıbbi raporlar, ürün lisans ve patentleri, vekaletname, vergi levhası gibi noter tasdikli tercümeler yapılmaktadır.

About admin

Leave a Comment